Η εταιρία Brilis ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1977 και δραστηριοποιείται

στον τομέα της έξυπνης μετακίνησης και της πράσινης ενέργειας.

 

Πάντα προσανατολισμένη στην καινοτομία και στα «έξυπνα» προϊόντα,

η εταιρία ανέλαβε την αποκλειστική διάθεση και προώθηση

των προϊόντων itrike emobility στην ελληνική αγορά.